Služby pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a pro vlastníky jednotek

Vzhledem k tomu, že jeden z jednatelů Finservis.com s.r.o. má dlouholeté zkušenosti jako předseda, místopředseda či člen výboru SVJ, má dostatek znalostí a zkušeností z právní oblasti (která je nepochopitelně ze strany většiny SVJ – členů volených orgánů i samotných vlastníků – podceňována), z finanční a dalších oblastí, a bohaté manažerské zkušenosti, nabízíme i služby pro SVJ. Samotné působení jednatele Finservis.com s.r.o. ve funkci předsedy výboru de facto nic neznamená SVJ, nicméně, když něco dělá, tak to dělá pořádně, proto si nastudoval právní rámec, judikaturu, absolvoval mnohá školení, věnoval tomu hodně času apod. Služby v této oblasti poskytujeme v úzké spolupráci s naší sesterskou společností. Více informací o této problematice se dozvíte na webu ProblémySVJ.cz. Tyto stránky se věnují problematice SVJ.

Pro SVJ nabízíme komplexní služby v oblasti finančního a organizačního poradenství přesně na míru každého SVJ. Naše bohaté znalosti a zkušenosti z oblasti fungování SVJ a s problémy, se kterými se většina SVJ potýká, jsou zárukou úspěšného řešení potřeb každého SVJ.

Představy mnoha lidí o tom, co všechno by měl dělat člen statutárního orgánu SVJ, jsou někdy až šokující. Nejde jen o to, aby jednou ročně proběhlo shromáždění, které je třeba zorganizovat a dohlédnout na jeho průběh. Těch povinností je mnohem víc, nejsou to jen povinnosti, které jsou nařízeny právními předpisy. Jde především o činnosti, které by zodpovědný člen statutárního orgánu měl dělat. Ale bez hlubší znalosti problematiky SVJ si toto nelze (zcela logicky) představit. Dále je třeba mít znalosti především v právní oblasti, ale také v oblasti financí, účetnictví a dalších.

Podrobné informace o SVJ, vlastnictví bytů a správě bytových domů a o problémech, které SVJ řeší, najdete na webu ProblémySVJ.cz. Na těchto webových stránkách najdete mnoho užitečných článků na témata, která přináší praxe.

Založili jsme také zjednodušené webové stránky, které se týkají správy SVJ.