Pojistěte se pohodlně online a s maximální slevou

Sjednat online povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění podnikání můžete zde.

Pracujeme pro klienta a chráníme jeho zájmy v rámci komplexní péče

Mnoho lidí si myslí, že cena je jediné kritérium, a proto v rámci svého rozhodování používají jen toto kritérium, což se mnohdy může klientům prodražit.

Nenabízíme produkty, nabízíme řešení

Někteří lidé mají takovou strategii řešení finančních záležitostí, že si sjednají každý produkt u někoho jiného. Tento postup má za následek to, že jejich produkty nejsou optimální. Finance se totiž musí řešit komplexně. Jedině komplexní posouzení aktuální situace klienta vede k optimálnímu výsledku. To je i důvod pro to, aby měl každý svého kvalitního poradce, se kterým řeší komplexně své potřeby, plánuje finance apod.

Na komplexní a dlouhodobé péči vydělá především klient.

Poradenství není zadarmo

Stejně tak jako když jdete za právníkem, za daňovým poradcem atd., musíte za jeho rady, konzultace (prostě za jeho práci) zaplatit. Je to logické. Nejen studium informací zabere mnoho času. Za kvalitním poradenství je mnoho (neviditelné) práce a hodně času. Moho lidí si myslí, že si s například s pojištěním poradí sami, stačí, když si přečtou podmínky. Realita však tak jednoduchá není. Je třeba dlouholeté praxe a mít mnoho znalostí, než se z někoho stane opravdu odborník.

Pokud tedy někdo láká klienty na to, že jeho služby a rady jsou zdarma, pak je napováženou, zda s takovým „poradcem“ řešit své finance. Za co může stát poradenství zadarmo? Za nic! A realita to potvrzuje. Ve skutečnosti jsou tyto rady zdarma pro klienta hodně drahé. Kvalitní profesionální poradce si svých znalostí a zkušeností cení, proto neposkytuje poradenství zdarma. Na druhou stranu takový poradce hájí zájmy klienta. A o to jde.

Platí nás buď finanční instituce, nebo klient, popř. kombinace obojího. Pokud chce klient po nás konzultace, rady či jinou práci bez následného obchodu, zaplatí nám za tyto poskytnuté služby + další náklady (například na cestovné).

Nejsme „přeposílači“ nabídek (jak je často běžné), ale vždy pečlivě analyzujeme stávající situaci, podmínky a další skutečnosti, na jejichž základě připravíme řešení. To vyplývá mj. i z toho, že nenabízíme produkty, ale nabízíme řešení!