Úvod

Pojistěte se pohodlně online a s maximální slevou

Cestovní pojištění ERGO online – možnost platby platební kartou online

Pojištění vozidel Direct online se slevou  15 % na povinné ručení a 25 % na havarijní pojištění

Pojištění majetku Direct online se slevou 40 %

Pracujeme pro klienta a chráníme jeho zájmy v rámci komplexní péče

Mnoho lidí si myslí, že cena je jediné kritérium, a proto v rámci svého rozhodování používají jen toto kritérium, což se mnohdy může klientům prodražit.

Nenabízíme produkty, nabízíme řešení

Někteří lidé mají takovou strategii řešení finančních záležitostí, že si sjednají každý produkt u někoho jiného. Tento postup má za následek to, že jejich produkty nejsou optimální. Finance se totiž musí řešit komplexně. Jedině komplexní posouzení aktuální situace klienta vede k optimálnímu výsledku. To je i důvod pro to, aby měl každý svého kvalitního poradce, se kterým řeší komplexně své potřeby, plánuje finance apod.

Na komplexní a dlouhodobé péči vydělá především klient.

Poradenství není zadarmo

Stejně tak jako když jdete za právníkem, za daňovým poradcem atd., musíte za jeho rady, konzultace (prostě za jeho práci) zaplatit. Je to logické. Nejen studium informací zabere mnoho času. Za kvalitním poradenství je mnoho (neviditelné) práce a hodně času. Moho lidí si myslí, že si s například s pojištěním poradí sami, stačí, když si přečtou podmínky. Realita však tak jednoduchá není. Je třeba dlouholeté praxe a mít mnoho znalostí, než se z někoho stane opravdu odborník.

Pokud tedy někdo láká klienty na to, že jeho služby a rady jsou zdarma, pak je napováženou, zda s takovým „poradcem“ řešit své finance. Za co může stát poradenství zadarmo? Za nic! A realita to potvrzuje. Ve skutečnosti jsou tyto rady zdarma pro klienta hodně drahé. Kvalitní profesionální poradce si svých znalostí a zkušeností cení, proto neposkytuje poradenství zdarma. Na druhou stranu takový poradce hájí zájmy klienta. A o to jde.

Poradce platí buď finanční instituce nebo klient. Pokud chce klient po nás konzultace, rady či jinou práci bez následného obchodu, zaplatí nám za tyto poskytnuté služby + náklady (například na cestovné).

Nejsme „přeposílači“ nabídek (jak je často běžné), ale vždy pečlivě analyzujeme stávající situaci, podmínky a další skutečnosti na jejichž základě připravíme řešení. To vyplývá mj. i z toho, že nenabízíme produkty, ale nabízíme řešení!


Hypotéka exkluzivně – Finservis.com s.r.o.

Provedeme vás financováním prostřednictvím hypotečního úvěru (ať už novým nebo při refinancování) na tak vysoké úrovni, že už jinou chtít nebudete. Chcete využít naši službu Hypotéka exkluzivně? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na konci této stránky.

Výše úrokové sazby však není naší rozhodující přidanou hodnotou. Touto přidanou hodnotou jsou především služby, které souvisí s hypotečním úvěrem, resp. s nemovitostí a právními aspekty. Myslíte si, že když máte svého právníka, že se na něj můžete spolehnout? Naše zkušenosti to nepotvrzují. Naopak. Fungujeme jako kontrola advokáta (či právníka) našeho klienta. A někteří advokáti odvádějí opravdu špatnou práci (za velmi slušnou odměnu), když jim musíme smlouvy připomínkovat a varovat před (pro našeho a současně jejich klienta) rizikovými ustanoveními ve smlouvách!

V rámci komplexnosti dokážeme pomoci a poradit s výběrem vhodné nemovitosti, její prověření, zkontrolovat smlouvy (o smlouvě budoucí či kupní atd. – bohužel i po kontrole advokátem nacházíme v těchto smlouvách „slabá“ místa). S bankou vyjednáme velmi zajímavý úrok (bez poplatků za vedení úvěrového účtu apod.), dohlédneme na zajištění potřebných dokumentů, zajistíme odhad, zkontrolujeme úvěrové smlouvy a další dokumenty banky před podpisem klienta. Klienta doprovázíme při podpisu dokumentů v bance a po celou dobu jsme na jeho straně, nikoliv na straně banky. Důsledně hájíme zájmy (loajálního) klienta.


Koupě nemovitosti je vážná a ne jednoduchá záležitost

Mnoho lidí neví, jaké dokumenty a informace je třeba při koupi nemovitosti získat, jak si nemovitost prověřit. Především se to týká koupě bytů, ať už družstevních nebo v osobním vlastnictví. Je velmi důležité zjistit, jak družstvo či společenství vlastníků jednotek (SVJ) hospodaří (jestli vůbec funguje a jak – velmi mnoho SVJ (statutární orgán) bohužel nedělá, co dělat má, a dělá to, co dělat nemá), a zjistit další podstatné a relevantní informace. Vlastník jednotky (bytu, nebytového prostoru) ze zákona ručí za veškeré dluhy SVJ. Tedy i za dluhy SVJ vůči bance z titulu splácení úvěru. Jinými slovy s jednotkou kupujete i dluhy SVJ! SVJ může skončit v insolvenci (konkurs)! Je velmi důležité se zajímat nejen o stav domu, ale také i o hospodaření SVJ – např. kolik má SVJ v dlouhodobé záloze, zda vlastníci dostávají řádné vyúčtování záloh na správu a záloh na služby, zda vede řádně účetnictví v souladu s právními předpisy atd. Od všech těchto souvislostí se odvíjí i cena bytu. Je logické, že člověk, který se touto problematikou podrobně nezabývá, nemá představu, na co si má dát pozor.

Naši klienti mají tu výhodu, že my se touto problematikou dlouhodobě zabýváme (zkušenosti a výborné znalosti fungování SVJ – včetně právního rámce).

To, že dům má novou fasádu, je jen povrchní informace, to podstatné je uvnitř, včetně účetních podkladů a dalších dokumentů. Náš přístup umožní našim klientům ušetřit nejen nemalé peníze, ale také i zklamání a starosti kvůli řešení problémů s koupenou nemovitou věcí (byt, ateliér) a s jejím správcem (SVJ).

O problémech, které se vyskytují v SVJ, se více dozvíte zde.