Komplexní řešení finančních otázek podnikatelů a právnických osob

Pojištění majetku

  • movité věci
  • automobily (havarijní pojištění)
  • nemovitosti
  • pojištění přerušení provozu
  • pojištění stavebních a zemědělských strojů
  • pojištění strojů a strojních zařízení
  • pojištění elektronických zařízení
  • pojištění stavebně montážní
  • Pojištění odpovědnosti
  • „Povinné ručení“

Pojištění profesní odpovědnosti

– u některých druhů podnikání povinné ze zákona a u jiných dobrovolné, např. lékaři, notáři, advokáti, auditoři, daňoví poradci atd.

Úvěry (provozní, investiční, hypoteční)

Specifické úvěry provozního nebo investičního charakteru určený k financování movitého nebo nemovitého majetku a developerské financování

Termínované vklady

Naše bohaté zkušenosti v oblasti finančních služeb nám umožňují vyjednat pro klienta nejvýhodnější řešení jeho potřeb u finančních institucí. V případě výběrových řízení oslovujeme dostatečné množství finančních institucí, nevybíráme jen z několika málo společností. To je zárukou toho, že klient získá co nejvýhodnější podmínky. Provádění výběrových řízení je poměrně náročný úkol a majitelům či manažerům firem naše služby v této oblasti šetří nejen mnoho času a práce, ale především zaručují příznivější podmínky.

Analýza stávajících smluv

Analýza rizik

Optimalizace a další služby

DIP (dlouhodobý investiční produkt) – novinka pro vaše zaměstnance – příspěvek zaměstnavatele

Energie – elektřina a plyn

Pomáháme malým a středním firmám růst