Pro firemní klienty

Komplexní řešení finančních otázek podnikatelů a právnických osob

Pojištění majetku

 • movité věci
 • automobily (havarijní pojištění)
 • nemovitosti
 • pojištění přerušení provozu
 • pojištění stavebních a zemědělských strojů
 • pojištění strojů a strojních zařízení
 • pojištění elektronických zařízení
 • pojištění stavebně montážní
 • Pojištění odpovědnosti
 • „Povinné ručení“

Pojištění profesní odpovědnosti – u některých druhů podnikání povinné ze zákona a u jiných dobrovolné, např. lékaři, notáři, advokáti, auditoři, daňoví poradci atd.

Investice do otevřených podílových fondů

 • zajištěné
 • nezajištěné

Úvěry (provozní, investiční, hypoteční)

Specifické úvěry provozního nebo investičního charakteru určený
k financování movitého nebo nemovitého majetku a developerské financování

Běžné účty pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele,
pro svobodná povolání

Bankovní záruky

Termínované vklady

Konverze cizích měn

Leasing a úvěrování (automobilů, strojů a zařízení, nových i použitých)

Slevy na nákup nových automobilů

Výběrová řízení (např. pro zajištění kompletních či vybraných bankovních služeb, financování prostřednictvím leasingu, úvěru apod.)

Naše bohaté zkušenosti v oblasti finančních služeb nám umožňují vyjednat pro klienta nejvýhodnější řešení jeho potřeb u finančních institucí. V případě výběrových řízení oslovujeme dostatečné množství finančních institucí, nevybíráme jen z několika málo společností. To je zárukou toho, že klient získá co nejvýhodnější podmínky. Provádění výběrových řízení je poměrně náročný úkol a majitelům či manažerům firem naše služby v této oblasti šetří nejen mnoho času a práce, ale především zaručují příznivější podmínky.

Analýza stávajících smluv

Analýza rizik

Optimalizace a další služby

 

Pomáháme malým a středním firmám růst