Finservis.com s.r.o. je samostatný pojišťovací zprostředkovatel podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Finservis.com s.r.o je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeného Českou národní bankou (ČNB). Tuto skutečnost lze ověřit ve Věstníku ČNB, na internetových stránkách www.cnb.cz nebo přímo v sídle ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Komunikace probíhá v českém jazyce. Finservis.com s.r.o zprostředkovává vzájemně konkurenční nabídku produktů více pojišťoven, jejichž aktuální seznam je uveden níže. Finservis.com s.r.o nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu v pojišťovnách, jejichž produkty zprostředkovává. Stejně tak žádná z těchto pojišťoven ani žádný z jejich majoritních akcionářů nemají žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Finservis.com s.r.o. Na žádost klienta poskytne Finservis.com s.r.o informace o způsobu jeho odměňování. Obecně je Finservis.com s.r.o odměňován poskytnutím provize od pojišťovny, jejíž výše se odvíjí od zaplaceného pojistného a pojistné doby. Klient může podat stížnost na činnost Finservis.com s.r.o písemně na adresu sídla nebo elektronicky e-mailem. Klient může podat stížnost na činnost Finservis.com s.r.o ústně nebo písemně u České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Klient může podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu.

Finservis.com s.r.o zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 zák. č. 170/2018 Sb. jako pojišťovací agent pro tyto pojišťovny: Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Direct pojišťovna, a.s., Generali Česká pojišťovna a.s., Komerční pojišťovna a.s., SV pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s.