Finservis.com s.r.o. je samostatný pojišťovací zprostředkovatel podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Finservis.com s.r.o je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeného Českou národní bankou (ČNB). Tuto skutečnost lze ověřit ve Věstníku ČNB, na internetových stránkách www.cnb.cz nebo přímo v sídle ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Komunikace probíhá v českém jazyce. Finservis.com s.r.o zprostředkovává vzájemně konkurenční nabídku produktů více pojišťoven, jejichž aktuální seznam sdělí na požádání klienta podřízený pojišťovací zprostředkovatel. Finservis.com s.r.o neposkytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém je povinen poskytovat řádnou analýzu nabídky pojišťoven. Finservis.com s.r.o nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu v pojišťovnách, jejichž produkty zprostředkovává. Stejně tak žádná z těchto pojišťoven ani žádný z jejich majoritních akcionářů nemají žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Finservis.com s.r.o. Na žádost klienta poskytne Finservis.com s.r.o informace o způsobu jeho odměňování. Obecně je Finservis.com s.r.o odměňován poskytnutím provize od pojišťovny, jejíž výše se odvíjí od zaplaceného pojistného a pojistné doby. Klient může podat stížnost na činnost Finservis.com s.r.o písemně na adresu sídla nebo elektronicky e-mailem. Klient může podat stížnost na činnost Finservis.com s.r.o ústně nebo písemně u České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03. Klient může podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu.

Finservis.com s.r.o zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 zák. č. 170/2018 Sb. jako pojišťovací agent pro tyto pojišťovny: AXA životní pojišťovna a.s., Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Direct pojišťovna, a.s., ERGO pojišťovna, a.s., Generali Česká pojišťovna a.s., Komerční pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna, a.s.