Hypotéka exkluzivně – Finservis.com s.r.o.

Provedeme vás financováním prostřednictvím hypotečního úvěru (ať už novým nebo při refinancování) na tak vysoké úrovni, že už jinou chtít nebudete. Chcete využít naši službu Hypotéka exkluzivně? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na konci této stránky.

Výše úrokové sazby však není naší rozhodující přidanou hodnotou. Touto přidanou hodnotou jsou především služby, které souvisí s hypotečním úvěrem, resp. s nemovitostí a právními aspekty. Myslíte si, že když máte svého právníka, že se na něj můžete spolehnout? Naše zkušenosti to nepotvrzují. Naopak. Fungujeme jako kontrola advokáta (či právníka) našeho klienta. A někteří advokáti odvádějí opravdu špatnou práci (za velmi slušnou odměnu), když jim musíme smlouvy připomínkovat a varovat před (pro našeho a současně jejich klienta) rizikovými ustanoveními ve smlouvách!

V rámci komplexnosti dokážeme pomoci a poradit s výběrem vhodné nemovitosti, její prověření, zkontrolovat smlouvy (o smlouvě budoucí či kupní atd. – bohužel i po kontrole advokátem nacházíme v těchto smlouvách „slabá“ místa). S bankou vyjednáme velmi zajímavý úrok (bez poplatků za vedení úvěrového účtu apod.), dohlédneme na zajištění potřebných dokumentů, zajistíme odhad, zkontrolujeme úvěrové smlouvy a další dokumenty banky před podpisem klienta. Klienta doprovázíme při podpisu dokumentů v bance a po celou dobu jsme na jeho straně, nikoliv na straně banky. Důsledně hájíme zájmy (loajálního) klienta.


Koupě nemovitosti je vážná a ne jednoduchá záležitost

Mnoho lidí neví, jaké dokumenty a informace je třeba při koupi nemovitosti získat, jak si nemovitost prověřit. Především se to týká koupě bytů, ať už družstevních nebo v osobním vlastnictví. Je velmi důležité zjistit, jak družstvo či společenství vlastníků jednotek (SVJ) hospodaří (jestli vůbec funguje a jak – velmi mnoho SVJ (statutární orgán) bohužel nedělá, co dělat má, a dělá to, co dělat nemá), a zjistit další podstatné a relevantní informace. Vlastník jednotky (bytu, nebytového prostoru) ze zákona ručí za veškeré dluhy SVJ. Tedy i za dluhy SVJ vůči bance z titulu splácení úvěru. Jinými slovy s jednotkou kupujete i dluhy SVJ! SVJ může skončit v insolvenci (konkurs)! Je velmi důležité se zajímat nejen o stav domu, ale také i o hospodaření SVJ – např. kolik má SVJ v dlouhodobé záloze, zda vlastníci dostávají řádné vyúčtování záloh na správu a záloh na služby, zda vede řádně účetnictví v souladu s právními předpisy atd. Od všech těchto souvislostí se odvíjí i cena bytu. Je logické, že člověk, který se touto problematikou podrobně nezabývá, nemá představu, na co si má dát pozor.

Naši klienti mají tu výhodu, že my se touto problematikou dlouhodobě zabýváme (zkušenosti a výborné znalosti fungování SVJ – včetně právního rámce).

To, že dům má novou fasádu, je jen povrchní informace, to podstatné je uvnitř, včetně účetních podkladů a dalších dokumentů. Náš přístup umožní našim klientům ušetřit nejen nemalé peníze, ale také i zklamání a starosti kvůli řešení problémů s koupenou nemovitou věcí (byt, ateliér) a s jejím správcem (SVJ).

Více informací o tom, co znamená koupě bytu (jednotky) v domě, který spravuje společenství vlastníků jednotek (SVJ), o tom, co by měl kupující vědět před tím, než byt (jednotku) koupí, a o problémech, které se vyskytují v SVJ, se na dozvíte zde.