Vysoká úroveň znalostí a kvalitní péče

To je moto nás, zakladatelů společnosti Finservis.com s.r.o., kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti finančních služeb – stavební spořitelny, pojišťovny, penzijní fondy (dnes penzijní společnosti), investiční společnosti a banky.

K založení vlastní společnosti nás vedla zkušenost, že v rámci jedné pojišťovny, stavební spořitelny, banky či jiné finanční instituce nebo finanční skupiny nelze poskytnout klientovi nejlepší produkt, který by nejvíce odpovídal jeho potřebám. Dalším motivem byl i tlak na prodej produktů podle plánu dané finanční instituce, nikoliv podle skutečných potřeb klienta.

Naším cílem není kvantita, ale kvalita! To znamená, že nám nejde o velký objem produkce, velké množství klientů, ale poskytovat perfektní služby omezenému počtu klientů, jejichž preferencí není jen cena, ale kteří očekávají individuální přístup, důkladnou analýzu jejich situace, férové jednání, kteří chtějí říkat pravdu a nejen to, co se jim dobře poslouchá apod.

Abychom zajistili vysokou kvalitu našich služeb (včetně velmi vysoké úrovně znalostí), rozhodli jsme se, po špatných zkušenostech se spolupracovníky, že budeme tyto služby poskytovat sami. Riziko, že nějaký spolupracovník nebude mít potřebné znalosti a kvalitu práce, bylo vysoké, a toto riziko jsme nechtěli podstupovat, a to i vzhledem k velmi přísné regulaci. Prostě jsme nechtěli, aby někdo škodil nám a naší společnosti, aby neutrpělo naše velmi dobré jméno.

Pro nás nejsou důležitá objemová kritéria, ale právě to, co nelze vyjádřit čísly, tím je právě perfektně obsloužený klient. Naštěstí si to můžeme dovolit. Snažíme se také kultivovat oblast zprostředkování finančních produktů a služeb a také vzděláváme naše klienty v rámci finanční gramotnosti.

Naši vysokou úroveň znalostí a bohaté zkušenosti využívají mnoho let i společnosti, které se zabývají výzkumem trhu při spolupráci s námi, a to především v oblasti mystery shoppingu a analýze finančních produktů.


Kvalitní péče znamená, že se klientovi opravdu věnujeme, což je časově náročné. K tomu je pochopitelně nutná podmínka vynikajících znalostí (a to nejen v oblasti financí, ale i práva, realit atd. – jak se říká, všechno souvisí se vším). Z výše uvedeného vyplývá, že naše služby nejsou pro každého. Klienti, které zajímá pouze cena a nic jiného, nejsou naší cílovou skupinou, k tomu mají různé srovnávače na internetu, které ovšem fungují velmi povrchně a nejdou do hloubky produktu, do jeho kvalitativních vlastností, které jsou ovšem velmi důležité, nebo mohou využít služeb „přeposílačů nabídek“, kteří srovnávají „hrušky s jablky“ apod. Neexistuje pojišťovna, která by měla shodné podmínky (např. u povinného ručení, ale týká se to všech produktů) s jinou pojišťovnou. Platí to nejen pro pojišťovny. Nakonec se vždy ukáže, že levnější varianta je vlastně dražší.

Jsme loajální vůči klientovi, ale naopak vyžadujeme i loajalitu klienta vůči nám.

Finančních „poradců“, kteří lákají klienty jen na to, že zlevní současný finanční produkt či službu, ale bez toho aniž by se zhoršily jeho parametry, je velmi mnoho. Zlevnit určitým způsobem nastavené pojištění tím, že změním jeho parametry k horšímu a vydávat to za srovnatelnou nabídku, je celkem běžná praxe rádobyporadců. Bohužel málokdo z těchto „poradců“ finančním produktům a službám rozumí, dokonce většina ani nečte pojistné podmínky a další dokumenty! Logicky tak nemohou klientovi poradit či mu poskytnout nějakou přidanou hodnotu, kterou každý od odborníka očekává. Nelze se divit častému názoru, že se leckdo pojistí sám bez poradce a možná i lépe. S tím lze souhlasit, avšak jen v tom případě, že „poradce“ má stejnou odbornou úroveň jako klient. Takových je bohužel víc než dost a dělají špatné jméno tomuto oboru.

Přidaná hodnota poradce není v tom, že sníží cenu, ale v tom, že má široké znalosti a dokáže klienta upozornit na některá rizika a varovat ho před důsledky výběru sice levnějšího, ale problematického produktu. U pojištění většina klientů říká, že se stejně nic nestane. Ano, ve většině případů ne, ale proto se přece nepojišťujeme. Pojišťujeme se proto, abychom se v případě, že se něco stane, mohli spolehnout na seriózního partnera (pojišťovnu), která v této situaci pomůže a nebude naopak dalším problémem, který budeme muset řešit. Tak proč uzavírat nekvalitní pojištění?

Výše uvedený text platí nejen pro pojištění, platí obecně. Běžná činnost, jako je nákup potravin, je pěkným příkladem. Jako příklad můžeme třeba uvést šunku. Hodně lidí vybírá podle ceny a koupí si šunku sice levnou, ale která obsahuje mnoho vody a přísad, které nahrazují maso a právě váží vodu. Pokud si však přepočítáte, na kolik vás vyjde 100 gramů masa, tak zjistíte, že ta levná je vlastně hodně drahá. Rozdíl mezi šunkou, která obsahuje 60 % a 95 % masa, je i chuťový. A jistě si vzpomenete na další příklady z běžného života.

Faktem je, že většina klientů se omezuje při výběru pojištění (podobně jako u výše zmíněné šunky a dalších výrobků a služeb) pouze na cenu (všechny produkty jsou podle nich stejné), nezajímá je pojistné plnění jeho rozsah a podmínky. Tvrdíme, že v tomto smyslu není levné a drahé pojištění, ale dobré a špatné pojištění.

I my pochopitelně pracujeme s cenou finančních produktů, ale ne ve smyslu pouze jejího snížení, nýbrž ve smysu, jestli např. nelze stejná rizika pojistit levněji. Rozhodně nedoporučujeme klientovi levnější a přitom horší produkt. To jsou dva rozdílné přístupy. My to řešíme komplexně a přednost má kvalita produktu.

Častokrát se s velmi špatnou úrovní (někdy i mizivou) znalostí setkáváme u pracovníků bank, se kterými přicházíme do styku, ale nejen u pracovníků bank.

Jsme spolehlivým partnerem našich klientů.