Zájemci o pojištění občanského majetku si musí odpovědět na tyto otázky, na které se ptáme:

 

1) Sklep ANO/NE?

2) Kolik m2 je obytná plocha budovy/bytu?

3) Zastavěná plocha v m2 budovy?

4) Budova je zděná nebo dřevěná nebo jiný materiál?

5) Počet nadzemních a podzemích podlažích?

6) Celková plocha domu v m2 (zastavěná X počet všech podlaží)?

7) Podkroví ANO/NE? Pokud ANO, tak je obytné nebo NEobytné?

8) Domácnost je umístěna v přízemí nebo v patře?